கோவையில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவரைப் பிடிக்க, உடல் ஊனமுற்ற பெண்ணுக்கு DNA சோதனை நடத்த போலீஸார் திட்டமிட்டுள்ளனர்

கோவையில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவரைப் பிடிக்க, உடல் ஊனமுற்ற பெண்ணுக்கு டிஎன்ஏ சோதனை நடத்திய போல…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை