மே 26, 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

"அம்மா, நீங்கள் ஒரு ஹீரோ": டெக்சாஸ் பள்ளியில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்ட ஆசிரியரின் மகள் இதயத்தை உடைக்கும் கண்ணீர் அஞ்சலி

"அம்மா, நீங்கள் ஒரு ஹீரோ": டெக்சாஸ் பள்ளியில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்ட ஆசிரிய…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை