மே 8, 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கணவனைத் தவிற வேறு ஆண்களிடம் தொலைபேசியில் பேசினால் குறைந்த பட்சம் பத்து நிமிடங்களுக்கு மேல் பேசக்கூடாது....!

பெண்கள் இவற்றை தவிர்க்கலாம்...! கணவனைத் தவிற வேறு ஆண்களிடம் தொலைபேசியில் பேசினால் குறைந்த பட்ச…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை