நவம்பர் 22, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

MIUI 13 Eligible Devices and Launch Date

சில நாட்களுக்கு முன்பு, 7 ஃபிளாக்ஷிப் சாதனங்களுக்கான MIUI 13 நிலையான சோதனைகள் தொடங்கப்பட்டன. இப்…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று
முடிவுகள் எதுவும் இல்லை